POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

na středu 15. května od 19:30 hodin do zasedací místnosti v Besedě na ulici Ostravská č. p. 693, 743 01 Bílovec

Výkonný výbor zapsaného spolku FBC Bílovec se sídlem Na samotě 837/27, 743 01 Bílovec, IČ 05181721, svolává dle čl. IX stanov spolku, v platném znění členskou schůzi

Program:

1. Zahájení Valné hromady, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zpráva o činnosti Spolku za rok 2023

4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2023 a účetní závěrka

5. Mandátová zpráva

6. Diskuze

7. Návrh na usnesení

8. Závěr

Martin Scholz

předseda FBC Bílovec z. s.